Kaflarnia została założona w 1931 roku przez inż. Edwarda Polaka,
dziadka, obecnego właściciela.

Technologia jaką się posługujemy nie została zmieniona od czasu powstania kaflarni. Wyrób formowany jest ręcznie, wygniatany na gipsowych starych formach, z plastycznej, ogniotrwałej gliny (z kopalni w Bolesławcu).

Suszony jest na drewnianych łatach w warunkach naturalnych przez okres ok. 2 tygodnii.

Polewa (glazura) nakładana jest poprzez zamaczanie lub polewanie z garnka.

Wyroby wypalane są w piecu opalanym drewnem. Cykl wypału trwa 7-9 dni